Технологія

Відлік існування технологічного відділення в Мирогощанському аграрному коледжі на Рівненщині ведеться з далекого 1958 року коли в Млинові було відкрито зооветеринарний технікум, а в Мирогощу дане відділення було переведено в 1974 році. За цей період підготовлено чимало висококваліфікованих спеціалістів для галузі тваринництва, які і нині працюють у багатьох існуючих господарствах не  тільки нашої області але і за її межами.

Переважна більшість наших студентів, це сільська молодь, діти сільських трудівників, які потреби села  знають не з розповідей, а бачать самі наяву.

Для якісного навчання, освоєння теорії і практики маємо все необхідне: навчальні лабораторії і кабінети, навчально-виробничі  ферми, іподром. З студентами працюють 36 викладачів більшість яких мають вищу  і першу категорії.

У кабінетах і лабораторіях технологічного відділення є все для того щоб оволодіти високими знаннями з біотехнології, селекційно-племінної роботи, годівлі, догляду, утримання і використання сільськогосподарських тварин, переробці тваринницької продукції. Набуті теоретичні знання студенти відділення «Технологія» мають можливість закріпити  практичними навиками на навчально-виробничих  фермах Мирогощанського державного  іподрому.

Технік-технолог готовий стати до роботи в ролі керівника виробничих підрозділів  галузі тваринництва в селянських спілках, колективних сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах. Він може займати посади головного спеціаліста, спеціаліста виробничого підрозділу по виробництву тваринницької продукції, технолога по переробці продукції тваринництва і інші посади, які відповідають кваліфікації молодшого спеціаліста техніка-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація –  технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва

Термін навчання:

· на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

Ліцензований обсяг прийому – 55 осіб.

На відділенні працюють висококваліфіковані викладачі:

(персональний сайт викладача)

 Сімак Валентина Вікторівна – завідувач відділення «Технологія», викладач технологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач навчальних дисциплін «Технологія виробництва продукції бджільництва», «Основи тваринництва»

 Мазурок Петро Сергійович – голова циклової комісії технологічних дисциплін, викладач технологічних дисциплін,  магістр ветеринарної медицини, спеціаліст вищої категорії, завідуючий лабораторією «Здоров’я та захист тварин з основами санітарії і мікробіології», викладач навчальних дисциплін «Мікробіологія», «Ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринництва»Сиротинська Оксана Віталіївна  – викладач технологічних дисциплін, магістр, завідуюча лабораторією  «Технологія виробництва продукції свинарства», викладач навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства»

kozitska

Козіцька Євгенія Миколаївна – викладач технологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідуюча кабінетом «Годівля сільськогосподарських тварин», викладач навчальних дисциплін «Годівля сільськогосподарських тварин», «Технологія виробництва продукції птахівництва»

DSCN7612

Сімак Станіслав Миколайович – викладач дисципліни “охорона праці в галузі”

tamila

Кушнірук Таміла Степанівна  – викладач технологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, завідуюча лабораторією «Технологія виробництва продукції вівчарства і технологія виробництва інших галузей тваринництва»,  викладач навчальної дисципліни «Технологія виробництва кролівництва і звірівництва», “Конярство”

Середа Алла Юріївна викладач технологічних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії, викладач навчальної дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії»

foto-vikladachiv

Пахальчук Валентина Михайлівна – викладач технологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач навчальної дисципліни «Технологія відтворення с.г. тварин», завідуюча лабораторією “Технологія відтворення с/г тварин”

Циклова комісія технологічних дисциплінDSCF5627

 ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ НА ВІДДІЛЕННІ «ТЕХНОЛОГІЯ»

1. Навчальна практика:

  • Ознайомлювальна практика
  • Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин
  • Годівля сільськогосподарських тварин
  • Розведення сільськогосподарських тварин
  • Майстер по тренінгу
  • Оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин
  • Технологія виробництва продукції тваринництва
  • Технологія переробки продукції тваринництва
  • Рішення виробничо-ситуаційних завдань

2. Виробнича технологічна.

3. Виробнича переддипломна.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Свинарство

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Бджільництво

МАЙСТЕР ПО ТРЕНІНГУ

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Рисунок1Рисунок2Рисунок3Рисунок4

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

Рисунок5 Рисунок6 Рисунок7 Рисунок8 Рисунок9

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Рисунок10Рисунок11Рисунок12Рисунок13Рисунок14Рисунок15
ВАТ «ДУБНО МОЛОКОПРОДУКТ»
Рисунок16 Рисунок17

ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ?

Технік-технолог готується до роботи як спеціаліст і виконавець технологічних операцій по виробництву і переробці продукції тваринництва. Він повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно добувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене.

Технік-технолог готується до роботи в ролі керівника виробничих підрозділів галузі тваринництва в селянських спілках, колективних сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах. Він може займати посади головного спеціаліста, спеціаліста виробничого підрозділу по виробництву тваринницької продукції, технолога по переробці продукції тваринництва і інші посади, які відповідають кваліфікації молодшого спеціаліста техніка-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва.

Технік-технолог повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов. Повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, володіти навиками організаторської діяльності, технологічними методиками, включаючи науково-дослідницькі елементи в галузі тваринництва.

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ методиками складання біжучих планів, а також перспективних планів розвитку та інтенсифікації тваринництва, складання технологічних карт, графіків виробничих процесів, визначення якості тваринницької продукції, впровадження у виробництво нових прогресивних вітчизняних та зарубіжних технологій в галузі тваринництва та переробці продукції тваринництва.

ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

–         матеріали, які характеризують діяльність виробничого підрозділу тваринництва, та переробки продукції тваринництва;

–         основи загальнотеоретичних та природничо-математичних дисциплін;

–         морфологію і фізіологію організму сільськогосподарських тварин;

–         основні породи сільськогосподарських тварин;

–         розведення з основами генетики та селекції в тваринництві;

–         технологію відтворення сільськогосподарських тварин;

–         технологію утримання і раціонального використання різних видів тварин;

–         санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких приміщень, кормів, пасовищ тощо;

–         причини виникнення захворювання тварин;

–         технологію кормовиробництва і раціональної годівлі тварин;

–         комплексну механізацію і автоматизацію виробничих процесів в  тваринництві, технологію обладнання цехів по переробці продукції тваринництва;

–         технологію виробництва різної тваринницької продукції на   промисловій основі і в умовах фермерських господарств;

–         технологію переробки тваринницької продукції;

–         стандартизацію тваринницької продукції;

–         економіку, організацію і планування виробничих процесів в тваринництві;

–         основи менеджменту і маркетингу;

–         основи трудового законодавства, охорони праці та особистої гігієни працюючих, правила пожежної безпеки і заходи по охороні дозвілля;

–         виробничу санітарію та ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринництва.

ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ ПОВИНЕН ВМІТИ:

 

–         приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків;

–         організувати виконання виробничих процесів по встановленій технології виробництва продукції тваринництва;

–         формувати стадо,  планувати і забезпечувати його відтворення;

–         організовувати і проводити штучне осіменіння тварин, визначати вагітність і надавати необхідну допомогу тваринам під час родів;

–         визначати потребу сільськогосподарських тварин в поживних речовинах, складати раціони, проводити контроль за повноцінною годівлею тварин та раціональним використанням кормів;

–         проводити наладку діючих механізмів в тваринництві та технологічного обладнання по переробці продукції тваринництва;

–         визначати якість тваринницької продукції;

–         надавати першу лікувальну допомогу хворим тваринам;

–         вміти здійснювати основні технологічні операції по переробці тваринницької продукції;

–         розробляти виробничі і господарсько-розрахункові завдання для виробничого підрозділу і окремих працівників галузі тваринництва;

–         проводити аналіз виробничої діяльності, оформляти первинні документи технологічного обліку і звітності;

–         впроваджувати нові технології з елементами науково-дослідницької роботи в тваринництві і технології переробки тваринницької продукції;

–         проводити підвищення кваліфікації кадрів в тваринництві;

–         забезпечити безпеку життєдіяльності працівників тваринництва;

–     проводити    контроль    за    дотриманням    правил    охорони    праці, ветеринарної      санітарії,      протипожежного      захисту,      охорони навколишнього середовища.

По закінченні навчального закладу молодший спеціаліст технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва одержує робітничі професії:

– оператор з штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці.

– оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм.

 

ЛАБОРАТОРІЯ

«ГІГІЄНА ТВАРИН З ОСНОВАМИ САНІТАРІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ»

ЛАБОРАТОРІЯ

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА»

ЛАБОРАТОРІЯ

«АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН»

ЛАБОРАТОРІЯ

«ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»


ЛАБОРАТОРІЯ

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА»


 ЛАБОРАТОРІЯ

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ»

ЕКСКУРСІЯ НА ВИРОБНИЦТВО

 з навчальної дисципліни
ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
 (центральний ринок м. Дубно)

 

 

 

ЕКСКУРСІЯ В РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО с. БЕРЕГРисунок35

ВІВЦЕФЕРМА с. БЕРЕГ

ГУРТКОВА РОБОТА

ГУРТОК «ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» 

КАСТРАЦІЯ ЖЕРЕБЦЯ

Рисунок27 Рисунок28 Рисунок29 Рисунок30

 КАСТРАЦІЯ СОБАКИ

Рисунок31 Рисунок32 Рисунок33 Рисунок34
.

На відділенні проводяться різноманітні конкурси на кращі знання навчальних дисциплін, виховні заходи, конкурси фахової майстерності. Студенти приймають активну участь у проведенні коледжівських заходів: конкурс студентської творчості «Студентська осінь», «Вечір Першокурсника», КВК, містер та міс коледжу,студент року, конкур читців та ін.