Механізація

Відділення «Механізація»

 

Освітньо – кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – 3115 Технік-механік сільськогосподарського виробництва

Термін навчання:

· на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

· на базі 11 класів – 2 роки 10 міс.

Ліцензований обсяг прийому – 100 осіб.

На відділенні працюють висококваліфіковані викладачі:

Андрощук Олена Володимирівна –  завідувач відділенням «Механізація». викладач вищої категорії, викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням».

Кривичун Михайло Дмитрович – заступник директора з навчальної роботи, викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач н. д.«Машини і обладнання для тваринництва»

Naumenko

Науменко Ігор Петрович – викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач н. д. «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, ПДР, Основи керування автомобілем»

Дубинецький Ігор Олександрович – заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач вищої категорії, викладач н.д.

«ПДР, Основи керування автомобілем»

IMG_2409

Мельник Ольга Миколаївна – голова циклової комісії технічних дисциплін, викладач вищої категорії, методист, викладач н. д. «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»

123124

Гарник Володимир Романович – викладач вищої категорії, методист, викладач н. д. «Сільськогосподарські машини та їх використання»

 

Цикалюк Юрій Олексійович – викладач вищої категорії, кандидат технічних наук, викладач-методист, викладач н. д. «Трактори і автомобілі»

Герасимчук Анатолій Павлович – викладач вищої категорії, викладач н. д. «Трактори і автомобілі»

Давидов Сергій Григорович 

(персональний сайт викладача)

викладач вищої категорії, викладач н. д. «Машини і обладнання в АПК»

                             

124215

Луць Віктор Степанович – викладач вищої категорії, завідувач заочним відділенням , викладач н. д. «Технічний сервіс та ремонт машин»

Корнелюк Леонід Павлович – викладач вищої категорії, викладач н. д. «Технічний сервіс та ремонт машин»

12312

Шевчук Андрій Васильович – викладач вищої категорії, викладач навчальної дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки»

124121551

Колісніченко Володимир Вікторович – викладач І категорії, викладач н. д. «Основи охорони праці»

viber-image1

Корнійчук Микола Анатолійович – голова циклової комісії майстрів виробничого навчання, викладач вищої категорії, викладач н. д. «Сільськогосподарські машини»

(персональний сайт викладача)

Біляк Олена Вікторівна – викладач І категорії, викладач н. д. «Технічна механіка»

124125521

Левчук Володимир Віталійович – викладач І категорії, викладач н. д. «Експлуатація машин і обладнання, Технічний сервіс та ремонт машин»

IMG_2367

Корнелюк Альона Іванівна – спеціаліст, викладач II категорії н. д. «Технічна механіка»

IMG_2369

Корнелюк Вадим Леонідович – спеціаліст, викладач II категорії н.д. «Основи нарисної геометрії та комп’ютерна графіка»

12312424124

Яковлев Віталій Валерійович – викладач І категорії, викладач технічних дисциплін спеціальності “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

WP_20170518_15_37_33_Pro

Івчик Віра Михайлівна – спеціаліст, викладач ІІ категорії, викладач технічних дисциплін спеціальності “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

1242112211

Соловей Оксана Анатоліївна – спеціаліст, викладач ІІ категорії, викладач н.д “Матеріалознавство ТКМ”

12412412

Дубенецький Олександр Ігорович – спеціаліст,викладач ІІ категорії, викладач навчальної дисципліни  експлуатація машин і обладнання 

IMG_2387

Бортник Олександр Володимирович – лаборант

 

 

1241245

1233

12

1

 

З перших днів навчання на відділенні тісно пов’язане з практикою:

1. Навчальні практики з дисциплін:

· матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

· трактори і автомобілі

· сільськогосподарські машини

· експлуатація машин і обладнання

· ремонт машин і обладнання

· технічний сервіс в АПК

· машини і обладнання для тваринництва

· вирішення виробничих ситуаційних завдань

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

2. Виробничі практики

Технологічна практика – проводиться на сучасних передових сільськогосподарських підприємствах різних форм власності.

За наслідками технологічної практики на відділенні „Механізація” проводяться науково-практичні конференції, де студенти 4-го курсу доповідають про новітні технології вирощування сільськогосподарських культур, новинки та сучасні проблеми в галузі механізації.

На конференцію запрошуються спеціалісти передових господарств.

 

ДЕ  І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ?

Молодший спеціаліст технік-механік готується для професійної діяльності в галузі механізації виробничих процесів в рослинництві, тваринництві, підсобних підприємствах, технічному обслуговуванні машинно-тракторного парку та його зберіганні.

Технік-механік призначений для роботи в державних, акціонерних, колективних, фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування, на посадах начальника (бригадира) виробничого підрозділу господарства, дільниць, цехів, завідуючим ремонтними майстернями, машинними дворами, пунктами і станціями технічного обслуговування, майстрами-наладчиками, майстрами-діагностиками, дільничими механіками, завідуючими обмінними пунктами на ремонтних підприємствах та структурних підрозділів агротехсервісу.

Технік-механік повинен забезпечити виробництво продукції рослинництва на основі передових технологій, виробничу експлуатацію машин і обладнання на тваринницьких фермах і комплексах, виробничий процес в майстерні по ремонту і обслуговуванні машинно-тракторного парку господарства чи підприємства; організувати виробничу і технічну експлуатацію машинно-тракторного парку на основі діючих державних і Галузевих стандартів та іншої нормативної документації, організувати і здійснити заходи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони та охорони навколишнього середовища.

Технік-механік розробляє виробничі завдання бригадам (загонам, ланкам), плани і заходи по впровадженню нової техніки на основі прогресивних технологій, технологію відновлення деталей та складових одиниць сільськогосподарської техніки, заходи щодо зниження експлуатаційних затрат на виробництво продукції, заходи матеріального і морального стимулювання членів підрозділу за якість і кількість роботи, заходи по поліпшенню у мов праці.

Технік-механік бере участь в складанні планів-графіків виконання сільськогосподарських робіт та контролює їх виконання, складає плани-графіки ремонтно-обслуговуючих робіт та розподіл  їх по робочих місцях, складає облікову документацію, поточні і річні звіти та заявки на придбання нової техніки, обладнання, інструменту, запасних частин та інших матеріалів, оформляє документацію на списання спрацьованих машин і обладнання, бере участь у складанні нових машин і агрегатів, проведенні складних регулювань.

Технік-механік визначає номенклатуру і трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт, потребу в робочій силі на виробничих площах, розраховує і комплектує машинно-тракторні агрегати, визначає їх технічно можливу продуктивність; розраховує і підбирає обладнання і устаткування для технологічних ліній по механізації виробничих процесів; розраховує і підбирає обладнання і устаткування для забезпечення оптимальних умов роботи у виробничих, службових і допоміжних приміщеннях.

Технік-механік контролює використання техніки, обладнання та інших матеріально-технічних цінностей; здійснює економічний аналіз виробничої діяльності підрозділів; використовує сучасні засоби діагностики та електронно-обчислювальну техніку, для підвищення ефективності роботи машин і обладнання та продовження  їх довговічності; організовує підвищення кваліфікації працівників, вивчення передового вітчизняного і зарубіжного виробничого досвіду.

НАВЧАЮЧИСЬ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ:

– слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки;

– тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва;

– водій автомобіля категорії «В» і «С».

СПЕЦІАЛІСТ ТЕХНІК-МЕХАНІК ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ:

глибокими професійними знаннями, практичними навичками і вміннями, постійно працювати над підвищенням свого культурного і професійного рівня, виховувати в собі любов до праці, відповідально відноситися до дорученої справи, проявляти ініціативу і творчість в роботі.

Після закінчення відділення «Механізація» випускники можуть продовжити навчання по скороченому терміну в Вищих агарних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

ТЕХНІК-МЕХАНІК ПОВИНЕН ЗНАТИ:

– структуру і методи розробки виробничих завдань, методику складання планів-графіків ви конання робіт та машиновикористання;

– принципи і методи планування технічних обслуговувань і ремонтів машин та обладнання;

– методику визначення номенклатури і трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт;

–  методику    розрахунку    машинно-тракторних    агрегатів   та   шляхи підвищення їх продуктивності;

– технічну характеристику, будову, роботу і регулювання машин та обладнання;

– агротехнічні вимоги до виконання сільськогосподарських робіт;

– технологію відновлення деталей та складових одиниць;

– принцип організації робочих місць та їх оснащення;

– вимоги планово-запобіжної системи технічного обслуговування і ремонту машин;

– конструктивні особливості та методи використання засобів технічної діагностики та електронно-обчислювальних машин;

– технологію і організацію технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки;

– принципи і методи раціонального використання будівель, ремонтно-обслуговуючого обладнання, інструменту, матеріалів та електроенергії;

– будову, роботу, регулювання, обслуговування і випробування технологічного, підіймально-транспортного та іншого обладнання;

–  шляхи зниження собівартості продукції та ремонтно-обслуговуючих робіт;

– сучасні прийоми і методи вивчення передового досвіду;

– вимоги державних і галузевих стандартів та іншої нормативно-технологічної документації;

– основи організації первинного обліку техніки та інших матеріально-технічних цінностей, а також звітної документації і обліку виконаних робіт;

– вимоги стандартів до якості продукції та рекомендації щодо морального і матеріального стимулювання;

– шляхи і методи захисту навколишнього середовища від шкідливих впливів виробничого процесу;

– вимоги діючих державних і галузевих стандартів та іншої нормативної документації щодо охорони праці, навколишнього середовища та протипожежного захисту;

– методи визначення економічних показників роботи;

– форми і методи організації технічної творчості раціоналізаторської і винахідницької роботи в колективі.

ТЕХНІК-МЕХАНІК ПОВИНЕН ВМІТИ:

– розробляти виробничі завдання і забезпечувати їх виконання;

– складати плани-графіки і обсяг сільськогосподарських робіт доводити до виконавців;

– визначати номенклатуру і трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт;

– складати плани-графіки виконання робіт;

– розраховувати машинно-тракторнні агрегати, забезпечувати їх високу продуктивність;

– вивчати потребу в робочій силі та виробничих площах;

– організовувати робочі місця в майстерні та забезпечувати їх обладнанням, устаткуванням інструментом, запасними частинами і матеріалами;

– розробити технологію ремонту деталей, складальних одиниць і машин;

– здійснювати технічне обслуговування машин на основі планово-запобіжної системи;

– контролювати якість виконання робіт;

– використовувати діючі стандарти для управління якістю продукції;

– вміти використовувати засоби діагностики та електронно-обчислювальну апаратуру;

– дефектувати деталі, складальні одиниці та машини;

– організувати безперебійну роботу ремонтно-технологічного, підіймального та іншого обладнання, його технічне обслуговування, ремонт і випробування;

– складати плани і графіки приймання техніки на зберігання та постачання необхідних матеріалів, інструменту і обладнання;

– організовувати виробничий процес на основі господарського розрахунку та інших нових організаційних форм;

– планувати і організувати раціоналізаторську та винахідницьку роботу в колективі, забезпечити впровадження її наслідків та визначити її ефективність.

– розробити заходи морального і матеріального стимулювання працівників за якість продукції;

– розробити заходи по впровадженню ресурсозберігаючих технологій;-

– користуватися приладами та інструментами для визначення основних параметрів безпечної роботи працівників, розробляти заходи для забезпечення оптимальних умов роботи на робочих місцях;

– розробити заходи по охороні праці, протипожежній безпеці та охороні навколишнього середовища, контролювати їх виконання і вести облік;

– проводити навчання, інструктаж, а також розробляти інструкції з охорони праці;

– організувати навчання для підвищення професійної майстерності;

– забезпечувати безпечну експлуатацію машинно-тракторного парку, машин і обладнання у тваринництві, ремонтно-технологічного обладнання.

На відділенні проводяться різноманітні конкурси на кращі знання навчальних дисциплін, виховні заходи, конкурси фахової майстерності. Студенти приймають активну участь у проведенні коледжівських заходів: конкурс студентської творчості «Студентська осінь», КВК, містер коледу, конкур читців та ін.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Конкурс фахової майстерності «Кращий орач»

DSCF5382 DSCF5397 DSCF5412 DSCF5463 DSCF5514 DSCF5532

 Конкурс фахової майстерності «Кращий ремонтник»
Конкурс фахової майстерності «Кращий водій»