Електрифікація

ВІДДІЛЕННЯ «ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ»

Освітньо – кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – технік – електрик

Термін навчання:

· на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

· на базі 11 класів – 2 роки 10 міс.

· на базі ПТУ – 1 рік 10 міс.

Ліцензований обсяг прийому – 100  осіб

На відділенні працюють висококваліфіковані викладачі:

IMG_9260

Момотюк Вікторія Вікторівна  

завідувач відділенням «Електрифікація», викладач навчальної дисципліни “Основи автоматики”, спеціаліст вищої категорії, член навчально-методичної комісії по спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізація “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”. Кандидат технічних наук.

IMG_9383

Терновик Ірина Володимирівна  

голова циклової комісії електротехнічних дисциплін,

викладач навчальної дисципліни “Електричне освітлення і опромінення”, спеціаліст вищої категорії.

IMG_9282

Давидов Віталій Сергійович    

викладач навчальної дисципліни “Електропостачання с.г.”, спеціаліст вищої категорії.

img_9403

Поведінка Віталій Васильович

викладач навчальних дисциплін “Теоретичні основи електротехніки”,”Фізики”, спеціаліст вищої категорії.

IMG_9329 (2)

Терновик Віктор Ярославович

викладач навчальної дисципліни “Вступ до фаху”, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, член навчально-методичної комісії по спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізація “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”, член-кореспондент Української інженерної академії.

IMG_9413

Панчук Юрій Олександрович

викладач навчальної дисципліни “Економіка с.г. і організація агроенергосервісу”, спеціаліст вищої  категорії.

Тимощук Роман Миколайович 

(персональний сайт викладача)

викладач навчальної дисципліни: “Електротехнологія”, “Основи енергозбереження”, “Електропривод с.г. машин”, викладач вищої категорії 

IMG_9315 (1)

Харчук Юрій Васильович

викладач навчальної дисципліни “Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування”, спеціаліст вищої категорії.

IMG_9357 (2)

Єнич Володимир Вячеславович

викладач навчальної дисципліни “Основи електроніки і мікросхемотехніки”, спеціаліст вищої категорії.

IMG_9365

Стребчук Володимир Анатолійович

(персональний сайт викладача)

викладач навчальної дисципліни “Експлуатація та ремонт електроустаткування і засобів автоматизації”, “Охорона праці в галузі” спеціаліст вищої категорії.

IMG_9266

Тарасюк Василь Андрійович

(персональний сайт викладача)

викладач навчальної дисципліни “Монтаж електрообладнання і систем керування”, спеціаліст І категорії.

 

 

Новосад Денис Петрович

 викладач навчальної дисципліни “Електричні машини і апарати” спеціаліст.

 
45210551_295484321057482_2414677403184922624_n
 
 
 
Швед Юлія Олександрівна
викладач навчальної дисципліни “Вимірювальна техніка”, спеціаліст І категорії.
 
 IMG_9370
Левченко Інна Петрівна

викладач навчальної дисципліни “Загальна електротехніка”, спеціаліст І категорії.

При вивченні спеціальних дисциплін до послуг студентів надаються лабораторії, навчальні кабінети, оснащені новітнім електроустаткуванням, технічними засобами навчання.

 

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЮТЬСЯ?

 • Електропостачання сільського господарства
 • Електричне освітлення і опромінення
 • Організація агроенергосервісу
 •  Експлуатація і ремонт
 • Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування
 • Основи електроніки та мікропроцесорної техніки
 • Монтаж електрообладнання
 • Електричні машини і апарати
 • Контрольно – вимірювальні прилади і основи метрології
 • Електротехнологія
 • Електропривод с/г машин

З перших днів навчання на відділенні тісно пов’язане з практикою:

1. Навчальні практики:

 • ознайомлювальна
 • зварювальна
 • електрослюсарна
 • механічна
 • електромонтажна
 • технічне обслуговування і ремонт електрообладнання
 • вирішення виробничих ситуаційних завдань

2. Виробничі практики

Технологічна практика – проводиться на сучасних передових сільськогосподарських та енергетичних підприємствах різних форм власності.

За наслідками виробничо – технологічної практики на відділенні „Електрифікація”проводяться науково-практичні конференції, де студенти 4го курсу доповідають про новітні технології в галузі електрифікації.

На конференцію запрошуються студенти третіх курсів.

Переддипломна практика – проводиться на сучасних сільськогосподарських, енергетичних та переробних підприємствах.

ДЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ?

 • на сільськогосподарських та переробних підприємствах різних форм власності: державних, кооперативних, приватних і фермерських;
 • на енергетичних підприємствах: райони електричних мереж, магістральні електромережі, монтажні підприємства, ремонтно-обслуговуючих.

  КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ?

  •      техніком – електриком з монтажу і налагодження електрообладнання;
  •      техніком – електриком з експлуатації контрольно – вимірювальних приладів і засобів автоматики;
  •      завідувачем електроремонтної майстерні;
  •      майстром з ремонту приладів та апаратів;
  •      виконавцем робіт з ремонту та налагодження енергетичного обладнання;
  •      електриком дільниці, цеху;
  •      електродиспетчером, електромеханіком дільниці, електромонтажником силових мереж та електроустаткування;
  •      електромонтажником – налагоджувальником, електромонтером з ремонту та обслуговування електроустаткування.
    

   НАВЧАЮЧИСЬ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ:

– електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;

–  водія категорії В.

СПЕЦІАЛІСТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ:

глибокими професійними знаннями, практичними навичками і вміннями, постійно працювати над підвищенням свого культурного і професійного рівня, виховувати в собі любов до праці, відповідально відноситися до дорученої справи, проявляти ініціативу і творчість в роботі.

Після закінчення відділення «Електрифікація» випускники можуть продовжити навчання по скороченому терміну в Національному університеті біоресурсів і природокористування (м.Київ), Львівському національному аграрному університеті, Бережанському агротехнічному інституті.

ЕЛЕКТРИК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПОВИНЕН ЗНАТИ:

· закони суспільного і економічного розвитку;

· інструкції та керівні матеріали зі спеціальності;

· будову, принцип дії електричних машин, апаратів, приладів, що застосовуються в сільськогосподарському виробництві;

· основи електротехніки і електроніки, методи розрахунку електричних кіл, будову контрольно-вимірювальних приладів, методи технічних і лабораторних вимірювань;

· стандарти в галузі вимірювань, будову електричних машин, датчиків, підсилювачів та інших елементів автоматики;

методи розрахунку електроприводів, освітлення, опромінення, електронагрівних установок;

· методи вибору електродвигунів, пускозахисної апаратури, засобів автоматики та проводів і кабелів;

· способи зменшення втрат електроенергії в електроприводах;

· розрахунок і вибір низьковольтних мереж і ТП;

· принцип побудови принципіальних схем і схем з’єднань;

· основи теорії автоматичного контролю керування і регулювання технологічними процесами;

· основні поняття про теорію надійності;

· будову, принцип дії, основні характеристики мікропроцесорів, мікро – ЕОМ і принципи побудови програм для них;

· схеми автоматизації технологічних процесів у тваринництві і рослинництві, побудова і вибір засобів автоматизації;

· способи раціонального використання електричної енергії;

· структуру та принцип функціонування ПЕОМ: склад та принцип роботи операційних систем, найпоширеніше програмне забезпечення, призначення основних функцій, принципи роботи прикладних програм загального використання;

· систему планово-попереджувального ремонту і технічного обслуговування електрообладнання сільськогосподарських підприємств;

· правила    монтажу,    налагодження    і    випробування електрообладнання;

· методи і засоби діагностики технічного стану електрообладнання, що застосовуються в різних галузях аграрного виробництва;

· технологію електромонтажних, експлуатаційних і ремонтних робіт;

· правила безпеки праці, заходи з охорони навколишнього середовища;

· основи організації і управління трудовим колективом;

· економічні методи господарювання, технічне нормування і систему оплати праці;

· організацію маркетингової діяльності на сільськогосподарському підприємстві;

· напрями, організацію та методи оцінки ефективності енергозберігаючих заходів в агропромисловому комплексі.

 

ЕЛЕКТРИК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  ПОВИНЕН ВМІТИ:

· читати принципіальні, монтажні схеми і схеми з’єднань;

· проводити необхідні технічні розрахунки з використанням довідкової літератури;

· користуватися   контрольно-вимірювальними   приладами   і інструментами;

· проводити  роботи   з   монтажу   внутрішніх   проводок, електроприводів, освітлювальних   і   опромінюючих   установок, нагрівальних установок, заземлення (занулення) та виконувати їх випробування;

· проводити монтаж вторинних кіл шаф, ящиків, панелів керування;

· вибирати оптимальні режими роботи електрообладнання і засобів автоматизації;

· самостійно проводити наладку засобів захисту і регулювання машин;

· проводити наладку електроприводів машин, агрегатів і потокових ліній, освітлювальних і нагрівальних установок;

· знімати різні характеристики електронних приладів і пристроїв;

· налагоджувати електронні пристрої, які складаються з окремих елементів та інтегральних схем;

· виявляти і усувати несправності електрообладнання в схемах керування, в КВП і засобах автоматики, зв’язку, обчислювальній техніці і ЕОМ, працювати на випробувальних і регулювальних та діагностичних стендах;

· працювати з текстовим редактором WORD; працювати з табличним процесором ЕХСЕL; працювати з інформацією в Іnternet і з прикладними програмами виробничого характеру;

· організовувати ефективну експлуатацію та своєчасний ремонт і технічне обслуговування електрообладнання, засобів автоматики і зв’язку, КВП, обчислювальної техніки і спеціального електрообладнання сільськогосподарського виробництва;

· організовувати роботу електротехнічної служби;

· керувати роботою електроремонтної майстерні і забезпечувати високоякісний ремонт і ТО електрообладнання і засобів автоматизації;

· визначати потребу в трудових і матеріально-технічних ресурсах;

· вести технічну документацію на монтаж, наладку, експлуатацію і обслуговування електрообладнання і засобів автоматизації;

· визначати і аналізувати економічні показники використання техніки, КВП і автоматики, визначати економічну ефективність їх застосування;

· забезпечувати дотримання  правил  технічної  експлуатації електроустановок, електрообладнання і засобів автоматизації;

· забезпечувати виконання правил безпеки, життєдіяльності та протипожежного захисту.