Гуманітарії

Комісія гуманітарних дисциплін

 

 

 

RSCN8102

Навчально-виховний процес з дисциплін гуманітарного циклу забезпечують викладачі, які є педагогами не лише за професією, але й за покликанням. Тому завдання полягає не тільки в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, а й у формуванні свідомих громадян держави, патріотів України з власними поглядами й переконаннями, вмінням правильно оцінювати нинішні реалії і відстоювати та захищати свої ідеали й переконання.
Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять та позааудиторних заходів, підвищенням професійної майстерності, вивчають і впроваджують новітні педагогічні технології.
Підвищення педагогічної майстерності викладачів та обмін досвідом здійснюється шляхом проведення відкритих занять, виховних заходів,  майстер-класів, проведенням тижня циклової комісії, олімпіад, мовно-літературних конкурсів, вікторин, у ході яких як досвідчені, так і молоді викладачі демонструють свої методичні напрацювання, організовують цікаве позааудиторне спілкування зі студентами, екскурсії до музеїв, відвідування театрів, залучаються до проведення профорієнтаційних заходів.

 

 
20201002_131430Лампека Наталія Володимирівна

(персональний сайт викладача)

викладач навчальної дисципліни “Англійська мова”, спеціаліст вищої категорії.

Викладач вищої категорії, працює в коледжі з 1994 року, викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки у 1995 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови». Застосовує методику інтерактивного навчання на заняттях іноземної мови та під час проведення гурткової роботи.

 

 

 

Мірошник-212x300
 
 Мірошник Зоя Дмитрівна

Викладач-методист, працює в коледжі з 1976 року, викладає дисципліни «Всесвітня історія», «Іноземна мова». Закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки у 1984 році за спеціальністю «Історія». Залучає студентів до пошукової роботи краєзнавчого характеру, а також до подій, що мають суспільно-історичне значення.

 

 

 

 

 

 

Рисунок11

Балгіра Тетяна Олександрівна

Викладач працює в коледжі з 1998 року, викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням». Закінчила Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет у 1986 році за спеціальністю «Українська мова і література». Використовує нетрадиційні форми і методи проведення занять.

 

 

 

 

 

20201002_150750Намчук Любов Степанівна

Викладач вищої категорії, методист, працює в коледжі з 1993 року, викладає дисципліни «Зарубіжна література», «Художня культура», «Культурологія». Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди у 1991 році за спеціальністю «Російська мова та література». Для активізації пізнавальної діяльності студентів використовує проектне навчання та роботу з візуальними джерелами, організовує екскурсії до Рівненського драматичного театру.

 

 

 

 

Кисіль Ганна Віталіївна

(персональний сайт викладача)

Викладач вищої категорії, методист,  працює в коледжі з 1995 року, викладає дисципліни «Зарубіжна література», «Культурологія». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 1995 році та здобула кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури народів світу». Використовує сучасні технології при вивченні зарубіжної літератури, організовує екскурсії до Рівненського драматичного театру.

 

 

 

 

20201002_125023

Євтушенко Людмила Ростиславівна

Викладач вищої категорії, працює в коледжі з 2001 року, викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2002 році за спеціальністю «Початкове навчання та мова і література (англійська)». Використовує новітні технології в процесі вивчення іноземної мови.

 

 

 

 

 

20201002_134347Андрощук Олена Володимирівна

Викладач вищої категорії, працює в коледжі з 2014 року, викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2003 році та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та мови (німецька) і зарубіжної літератури. Займається літературно-пошуковою роботою (творчість поетів-земляків), впроваджує новітні технології (робота малими групами, ділові та рольові ігри).

 

 

 

 
зображення_viber_2020-10-21_11-26-41Кравчук Наталія Олексіївна

Викладач першої категорії, працює в коледжі з 2007 року, викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2011 році та здобула кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури». Велику увагу приділяє інтерактивним технологіям навчання.

 

 

 

 
                      Гаврилюк Оксана Ігорівна
(персональний сайт викладача)

Викладач першої категорії, працює в коледжі з 2008 року, викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2008 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)». Впроваджує інтерактивні технології в процесі навчання іноземних мов (методів, проектів, рольові ігри).

 

 
 
 

 

 

 

 

 

20201002_132301
Декер Віра Василівна

Викладач першої категорії, працює в коледжі з 2006 року, викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2005 році за спеціальністю «Англійська мова та українська мова і література». Застосовує інноваційну методику з елементами драматургії, проводить пошукову роботу щодо творчості письменників-земляків.

 

 
20201002_124431Бондарчук Оксана Олександрівна

Викладач другої категорії, працює у коледжі із 2008 року, викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».  Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2008 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)». Використовує новітні технології у вивчені іноземних мов.

 

 

 

 

Без коментарів.