Документи

Статут

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку

Ліцензії

Сертифікати

Положення про дистанційне навчання

Положення про методичну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок переведення відрахування та поновлення студентів

Положення про вступні випробування

Положення про апеляційну комісію

Положення про співбесіду

Положення про приймальну комісію

Положення про студентське самоврядування

Звіт роботи студентської ради

.

Протоколи засідання педагогічної ради

№1 від 31.08.2020 р.

№2 від 24.11.2020 р.

№3 від 23.12.2020 р.

№4 від 04.02.2021 р.

№5 від 14.06.2021 р.

Протоколи засідання приймальної комісії

Протокол 1 2020

Протокол 2 2020

Протокол 3 2020

Протокол 4 2020

Протокол 5 2020

Протокол 6 2020

Протокол 7 2020

Протокол 8 2020

Протокол 9 2020

Протокол 10 2020

Протокол 11 2020

Протокол 12 2020

 Протокол 13 2020

Протокол 14 2020

Протокол 15 2020

Протокол 16 2020

Протокол 17 2020

Протокол 18 2020

Протокол 19 2020

Протокол 20 2020

Протокол 21 2020

Протокол 22 2020

Протокол 23 2020

Протокол 24 2020

Без коментарів.