Положення

Положення про організацію освітнього процесу 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про дистанційне навчання 

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти

Положення про курсове проектування

Положення про дипломне проектування

Положення про вибіркові дисципліни та порядок їх обрання студентами

Положення про індивідуальний навчальний план

  Положення про освітньо-професійні програми 

Порядок проведення опитувань здобувачів освіти, випускників, педагогічних працівників, роботодавців стосовно якості освіти та освітньої діяльності 

Положення про неформальну та інформальну освіту

 

Положення про дистанційне навчання

Положення про методичну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про порядок переведення відрахування та поновлення студентів

Положення про студентське самоврядування

Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка в Мирогощанському аграрному фаховому коледжі

Положення про приймальну комісію

Положення про приймальну комісію

Положення про мотиваційни лист абітурієнта

Положення про вступні випробування

Положення про апеляційну комісію

Без коментарів.