ВГОРУ

19 травня 2023 року викладач циклової комісії технічних дисциплін
Давидов С. Г. на базі доїльного залу ферми ВРХ с. Дитиничі СВК ім. Л.
Українки Дубенського району провів відкрите практичне заняття в групі Т-22
на тему «Доїльні установки» з навчальної дисципліни «Машини та
обладнання для виробництва і переробки продукції тваринництва».
В умовах господарства здобувачі освіти засвоїли конструктивне
виконання доїльної установки типу «Тандем» фірми DeLaval та набули
практичні навички підготовки установки до використання.
Перед проведенням заняття студенти мали можливість ознайомитись
з організацією робіт на фермі, тваринницькими приміщеннями для
утримання молочного стада та особливостями технології підготовки грубих,
соковитих і концентрованих кормів до згодовування, роздавання кормів за
допомогою мобільних кормороздавачів, водопостачання всіх видів тварин та
механізації видалення і транспортування гною.

Без коментарів.