ВГОРУ

28 квітня 2023 року викладачами навчальної дисципліни «Машини і
обладнання в АПК» Давидовим С. Г. і Мельник О. М. з студентами групи Е-22
проведена екскурсія з елементами практичного заняття на СМФ «Молочний
край» с. Мирогоща, в ході якої  здобувачі освіти ознайомились з історією
створення сімейної молочної ферми і організацією та технологією вирощування
великої рогатої худоби і виробництва молока. Власники сімейної ферми
інформували про заготівлю і підготовку до згодовування кормів, використання
інноваційних технологій годівлі та реалізацію селекційної роботи.
Особливий інтерес в студентів був виявлений до механізації окремих
технологічних процесів, зокрема, водопостачання і напування тварин,
подрібнення і роздавання кормів, доїння корів та видалення гною.

Без коментарів.