ВГОРУ

23.03.2023 року викладачем комісії гуманітарних дисциплін Намчук Л.С.
було проведено відкрите заняття із зарубіжної літератури на тему:
«Модерністська проза початку 20 століття. Ф. Кафка. Новела
«Перевтілення».
Велика увага приділялась розвитку у студентів ключових
компетентностей: знаннєвих, діяльнісних ( вміння аргументувати свою
думку), ціннісних (студент робить висновки), спілкування державною мовою,
спілкування іноземною мовою (порівняння оригіналу і перекладу твору),
інформаційно-цифрових (створення електронної продукції для популяризації
творів письменника), ініціативність і підприємливість (обговорення
прочитаного твору в групі, робота в команді), соціальної та громадянської
компетентностей ( студент висловлює власну позицію щодо порушених у
творі моральних та суспільних проблем), здорового способу життя (розвиток
розуміння значення читання художньої літератури для духовного здоров’я
людини як засобу протидії насильству, аморальності, агресії та іншим
явищам сучасного світу).

Без коментарів.