содержимое страницы

Електрифікація

ВІДДІЛЕННЯ «ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ»

Освітньо – кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – технік – електрик

Термін навчання:

· на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

· на базі 11 класів – 2 роки 10 міс.

· на базі ПТУ – 1 рік 10 міс.

Ліцензований обсяг прийому – 100  осіб

На відділенні працюють висококваліфіковані викладачі:

IMG_9260

Момотюк Вікторія Вікторівна  

завідувач відділенням «Електрифікація», викладач навчальної дисципліни “Основи автоматики”, спеціаліст вищої категорії, член навчально-методичної комісії по спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізація “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”. Кандидат технічних наук.

IMG_9383

Терновик Ірина Володимирівна  

голова циклової комісії електротехнічних дисциплін,

викладач навчальної дисципліни “Електричне освітлення і опромінення”, спеціаліст вищої категорії.

IMG_9282

Давидов Віталій Сергійович    

викладач навчальної дисципліни “Електропостачання с.г.”, спеціаліст вищої категорії.

img_9403

Поведінка Віталій Васильович

викладач навчальної дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”, спеціаліст вищої категорії.

IMG_9329 (2)

Терновик Віктор Ярославович

викладач навчальної дисципліни “Вступ до фаху”, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, член навчально-методичної комісії по спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізація “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”, член-кореспондент Української інженерної академії.

IMG_9413

Панчук Юрій Олександрович

викладач навчальної дисципліни “Економіка с.г. і організація агроенергосервісу”, спеціаліст вищої  категорії.

IMG_9401

Собчук Андрій Антонович

викладач навчальної дисципліни “Електропривод с.г. машин”, спеціаліст І категорії.

ТРМ

Тимощук Роман Миколайович 

(персональний сайт викладача)

викладач навчальної дисципліни: “Електротехнологія”, “Основи енергозбереження”,викладач вищої категорії 

IMG_9315 (1)

Харчук Юрій Васильович

викладач навчальної дисципліни “Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування”, спеціаліст вищої категорії.

IMG_9357 (2)

Єнич Володимир Вячеславович

викладач навчальної дисципліни “Основи електроніки і мікросхемотехніки”, спеціаліст І категорії.

IMG_9365

Стребчук Володимир Анатолійович

(персональний сайт викладача)

викладач навчальної дисципліни “Експлуатація та ремонт електроустаткування і засобів автоматизації”, спеціаліст І категорії.

IMG_9266

Тарасюк Василь Андрійович

(персональний сайт викладача)

викладач навчальної дисципліни “Монтаж електрообладнання і систем керування”, спеціаліст ІІ категорії.

25995057_167781800502879_2770668064984430553_n

Намчук Максим Миколайович

(персональний сайт викладача)

 викладач навчальної дисципліни “Електричні машини і апарати” спеціаліст II категорії.

45210551_295484321057482_2414677403184922624_n
Швед Юлія Олександрівна
викладач навчальної дисципліни “Контрольно – вимірювальні прилади з основами метрології”, спеціаліст ІІ категорії.
 IMG_9370
Левченко Інна Петрівна

викладач навчальної дисципліни “Загальна електротехніка”, спеціаліст ІІ категорії.

При вивченні спеціальних дисциплін до послуг студентів надаються лабораторії, навчальні кабінети, оснащені новітнім електроустаткуванням, технічними засобами навчання.

 

ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИВЧАЮТЬСЯ?

 • Електропостачання сільського господарства
 • Електричне освітлення і опромінення
 • Організація агроенергосервісу
 •  Експлуатація і ремонт
 • Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування
 • Основи електроніки та мікропроцесорної техніки
 • Монтаж електрообладнання
 • Електричні машини і апарати
 • Контрольно – вимірювальні прилади і основи метрології
 • Електротехнологія
 • Електропривод с/г машин

З перших днів навчання на відділенні тісно пов’язане з практикою:

1. Навчальні практики:

 • ознайомлювальна
 • зварювальна
 • електрослюсарна
 • механічна
 • електромонтажна
 • технічне обслуговування і ремонт електрообладнання
 • вирішення виробничих ситуаційних завдань

2. Виробничі практики

Технологічна практика – проводиться на сучасних передових сільськогосподарських та енергетичних підприємствах різних форм власності.

За наслідками виробничо – технологічної практики на відділенні „Електрифікація”проводяться науково-практичні конференції, де студенти 4го курсу доповідають про новітні технології в галузі електрифікації.

На конференцію запрошуються студенти третіх курсів.

Переддипломна практика – проводиться на сучасних сільськогосподарських, енергетичних та переробних підприємствах.

ДЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ?

 • на сільськогосподарських та переробних підприємствах різних форм власності: державних, кооперативних, приватних і фермерських;
 • на енергетичних підприємствах: райони електричних мереж, магістральні електромережі, монтажні підприємства, ремонтно-обслуговуючих.

  КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ?

  •      техніком – електриком з монтажу і налагодження електрообладнання;
  •      техніком – електриком з експлуатації контрольно – вимірювальних приладів і засобів автоматики;
  •      завідувачем електроремонтної майстерні;
  •      майстром з ремонту приладів та апаратів;
  •      виконавцем робіт з ремонту та налагодження енергетичного обладнання;
  •      електриком дільниці, цеху;
  •      електродиспетчером, електромеханіком дільниці, електромонтажником силових мереж та електроустаткування;
  •      електромонтажником – налагоджувальником, електромонтером з ремонту та обслуговування електроустаткування.
   
   

   НАВЧАЮЧИСЬ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ:

– електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;

–  водія категорії В.

СПЕЦІАЛІСТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ:

глибокими професійними знаннями, практичними навичками і вміннями, постійно працювати над підвищенням свого культурного і професійного рівня, виховувати в собі любов до праці, відповідально відноситися до дорученої справи, проявляти ініціативу і творчість в роботі.

Після закінчення відділення «Електрифікація» випускники можуть продовжити навчання по скороченому терміну в Національному університеті біоресурсів і природокористування (м.Київ), Львівському національному аграрному університеті, Бережанському агротехнічному інституті.

ЕЛЕКТРИК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПОВИНЕН ЗНАТИ:

· закони суспільного і економічного розвитку;

· інструкції та керівні матеріали зі спеціальності;

· будову, принцип дії електричних машин, апаратів, приладів, що застосовуються в сільськогосподарському виробництві;

· основи електротехніки і електроніки, методи розрахунку електричних кіл, будову контрольно-вимірювальних приладів, методи технічних і лабораторних вимірювань;

· стандарти в галузі вимірювань, будову електричних машин, датчиків, підсилювачів та інших елементів автоматики;

методи розрахунку електроприводів, освітлення, опромінення, електронагрівних установок;

· методи вибору електродвигунів, пускозахисної апаратури, засобів автоматики та проводів і кабелів;

· способи зменшення втрат електроенергії в електроприводах;

· розрахунок і вибір низьковольтних мереж і ТП;

· принцип побудови принципіальних схем і схем з’єднань;

· основи теорії автоматичного контролю керування і регулювання технологічними процесами;

· основні поняття про теорію надійності;

· будову, принцип дії, основні характеристики мікропроцесорів, мікро – ЕОМ і принципи побудови програм для них;

· схеми автоматизації технологічних процесів у тваринництві і рослинництві, побудова і вибір засобів автоматизації;

· способи раціонального використання електричної енергії;

· структуру та принцип функціонування ПЕОМ: склад та принцип роботи операційних систем, найпоширеніше програмне забезпечення, призначення основних функцій, принципи роботи прикладних програм загального використання;

· систему планово-попереджувального ремонту і технічного обслуговування електрообладнання сільськогосподарських підприємств;

· правила    монтажу,    налагодження    і    випробування електрообладнання;

· методи і засоби діагностики технічного стану електрообладнання, що застосовуються в різних галузях аграрного виробництва;

· технологію електромонтажних, експлуатаційних і ремонтних робіт;

· правила безпеки праці, заходи з охорони навколишнього середовища;

· основи організації і управління трудовим колективом;

· економічні методи господарювання, технічне нормування і систему оплати праці;

· організацію маркетингової діяльності на сільськогосподарському підприємстві;

· напрями, організацію та методи оцінки ефективності енергозберігаючих заходів в агропромисловому комплексі.

 

ЕЛЕКТРИК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА  ПОВИНЕН ВМІТИ:

· читати принципіальні, монтажні схеми і схеми з’єднань;

· проводити необхідні технічні розрахунки з використанням довідкової літератури;

· користуватися   контрольно-вимірювальними   приладами   і інструментами;

· проводити  роботи   з   монтажу   внутрішніх   проводок, електроприводів, освітлювальних   і   опромінюючих   установок, нагрівальних установок, заземлення (занулення) та виконувати їх випробування;

· проводити монтаж вторинних кіл шаф, ящиків, панелів керування;

· вибирати оптимальні режими роботи електрообладнання і засобів автоматизації;

· самостійно проводити наладку засобів захисту і регулювання машин;

· проводити наладку електроприводів машин, агрегатів і потокових ліній, освітлювальних і нагрівальних установок;

· знімати різні характеристики електронних приладів і пристроїв;

· налагоджувати електронні пристрої, які складаються з окремих елементів та інтегральних схем;

· виявляти і усувати несправності електрообладнання в схемах керування, в КВП і засобах автоматики, зв’язку, обчислювальній техніці і ЕОМ, працювати на випробувальних і регулювальних та діагностичних стендах;

· працювати з текстовим редактором WORD; працювати з табличним процесором ЕХСЕL; працювати з інформацією в Іnternet і з прикладними програмами виробничого характеру;

· організовувати ефективну експлуатацію та своєчасний ремонт і технічне обслуговування електрообладнання, засобів автоматики і зв’язку, КВП, обчислювальної техніки і спеціального електрообладнання сільськогосподарського виробництва;

· організовувати роботу електротехнічної служби;

· керувати роботою електроремонтної майстерні і забезпечувати високоякісний ремонт і ТО електрообладнання і засобів автоматизації;

· визначати потребу в трудових і матеріально-технічних ресурсах;

· вести технічну документацію на монтаж, наладку, експлуатацію і обслуговування електрообладнання і засобів автоматизації;

· визначати і аналізувати економічні показники використання техніки, КВП і автоматики, визначати економічну ефективність їх застосування;

· забезпечувати дотримання  правил  технічної  експлуатації електроустановок, електрообладнання і засобів автоматизації;

· забезпечувати виконання правил безпеки, життєдіяльності та протипожежного захисту.