содержимое страницы

Гуманітарії

Комісія гуманітарних дисциплін

 

31 2

Навчально-виховний процес з дисциплін гуманітарного циклу забезпечують викладачі, які є педагогами не лише за професією, але й за покликанням. Тому завдання полягає не тільки в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, а й у формуванні свідомих громадян держави, патріотів України з власними поглядами й переконаннями, вмінням правильно оцінювати нинішні реалії і відстоювати та захищати свої ідеали й переконання.
Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять та позааудиторних заходів, підвищенням професійної майстерності, вивчають і впроваджують новітні педагогічні технології.
Підвищення педагогічної майстерності викладачів та обмін досвідом здійснюється шляхом проведення відкритих занять, виховних заходів,  майстер-класів, проведенням тижня циклової комісії, олімпіад, мовно-літературних конкурсів, вікторин, у ході яких як досвідчені, так і молоді викладачі демонструють свої методичні напрацювання, організовують цікаве позааудиторне спілкування зі студентами, екскурсії до музеїв, відвідування театрів, залучаються до проведення профорієнтаційних заходів.
123
 
Лампека Наталія Володимирівна

(персональний сайт викладача)

викладач навчальної дисципліни “Англійська мова”, спеціаліст вищої категорії.

Викладач вищої категорії, працює в коледжі з 1994 року, викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки у 1995 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови». Застосовує методику інтерактивного навчання на заняттях іноземної мови та під час проведення гурткової роботи.

 

 

Мірошник-212x300
 Мірошник Зоя Дмитрівна

Викладач-методист, працює в коледжі з 1976 року, викладає дисципліни «Всесвітня історія», «Іноземна мова». Закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки у 1984 році за спеціальністю «Історія». Залучає студентів до пошукової роботи краєзнавчого характеру, а також до подій, що мають суспільно-історичне значення.

 

 

 

 

 

Рисунок11

Балгіра Тетяна Олександрівна

Викладач працює в коледжі з 1998 року, викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням». Закінчила Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет у 1986 році за спеціальністю «Українська мова і література». Використовує нетрадиційні форми і методи проведення занять.

 

 

 

 

 

 

Намчук Любов Степанівна

Викладач вищої категорії, працює в коледжі з 1993 року, викладає дисципліни «Зарубіжна література», «Художня культура», «Культурологія». Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди у 1991 році за спеціальністю «Російська мова та література». Для активізації пізнавальної діяльності студентів використовує проектне навчання та роботу з візуальними джерелами, організовує екскурсії до Рівненського драматичного театру.

 

 

 

 

 

Кисіль Ганна Віталіївна

Викладач вищої категорії, працює в коледжі з 1995 року, викладає дисципліни «Зарубіжна література», «Культурологія». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 1995 році та здобула кваліфікацію «Вчитель російської мови і літератури народів світу». Використовує сучасні технології при вивченні зарубіжної літератури, організовує екскурсії до Рівненського драматичного театру.

 

 

 

 

Євтушенко Людмила Ростиславівна

Викладач вищої категорії, працює в коледжі з 2001 року, викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2002 році за спеціальністю «Початкове навчання та мова і література (англій

 

ська)». Використовує новітні технології в процесі вивчення іноземної мови.

 

 

 

 

Андрощук О.

Андрощук Олена Володимирівна

Викладач вищої категорії, працює в коледжі з 2014 року, викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2003 році та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та мови (німецька) і зарубіжної літератури. Займається літературно-пошуковою роботою (творчість поетів-земляків), впроваджує новітні технології (робота малими групами, ділові та рольові ігри).

 

 

20171127_112240                                                                 Кравчук Наталія Олексіївна

Викладач другої категорії, працює в коледжі з 2007 року, викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2011 році та здобула кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури». Велику увагу приділяє інтерактивним технологіям навчання.

 


 

IMG_20170602_162758_743

Гаврилюк Оксана Ігорівна

(персональний сайт викладача)

Викладач першої категорії, працює в коледжі з 2008 року, викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2008 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)». Впроваджує інтерактивні технології в процесі навчання іноземних мов (метод проектів, рольові ігри).

 

6262

 

Декер Віра Василівна

Викладач першої категорії, працює в коледжі з 2006 року, викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням». Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет  у 2005 році за спеціальністю «Англійська мова та українська мова і література». Застосовує інноваційну методику з елементами драматургії, проводить пошукову роботу щодо творчості письменників-земляків.

 

Без коментарів.