Документи

Статут

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку

Ліцензії

Сертифікати

Положення про дистанційне навчання

Положення про методичну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок переведення відрахування та поновлення студентів

Положення про вступні випробування

Положення про апеляційну комісію

Положення про співбесіду

Положення про приймальну комісію

Положення про студентське самоврядування

Звіт роботи студентської ради

.

Протоколи засідання педагогічної ради

№1 від 29.08.2019 р.

№2 від 28.10.2019 р.

№3 від 05.12.2019 р.

№4 від 22.01.2020 р.

№5 від 31.01.2020 р.

Протоколи засідання приймальної комісії

Протокол 1 2019

Протокол 2 2019

Протокол 3 2019

Протокол 4 2019

Протокол 5 2019

Протокол 6 2019

Протокол 7 2019

Протокол 8 2019

Протокол 9 2019

Протокол 10 2019

Протокол 11 2019

Протокол 12 2019

Протокол 13 2019

Протокол 14 2019

Протокол 15 2019

Протокол 16 2019

Протокол 17 2019

Протокол 18 2019

 

Без коментарів.