Документи

Статут

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку

Ліцензії

Сертифікати

Правила прийому 2017

Положення про методичну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок переведення відрахування та поновлення студентів

Положення про вступні випробування

Положення про апеляційну комісію

Положення про співбесіду

Положення про приймальну комісію

Положення про студентське самоврядування

Звіт роботи студентської ради

.

Протоколи засідання педагогічної ради

№1 від 31.08.2017 р.

№2 від 03.11.2017 р.

Протоколи засідання приймальної комісії

Протокол 1 2017

Протокол 2 2017

Протокол 3 2017

Протокол 4 2017

Протокол 5 2017

 Протокол 6 2017

 Протокол 6a 2017

додаток до протоколу 6а

Протокол 7 2017

Протокол 8 2017

Протокол 9 2017

Протокол 10 2017

Протокол 11 2017

Протокол 12 2017

Протокол 13 2017

Протокол 14 2017

Протокол 15 2017

Без коментарів.