Бібліотека

Бібліотека – це духовний скарб нації, це храм науки і культури, це джерело знань для тих, хто хоче наповнити цими знаннями свій мозок і серце. Бібліотека сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, пропагує та розкриває через книгу зміст загальнолюдських цінностей, виховує інформаційну культуру читачів, прищеплює їм навички користування книгою та бібліотекою.

Основними завданнями бібліотеки є:
– пропагувати та розкривати через книгу та інші документи зміст загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення;
– сприяти загальному розвитку особистості, її здібностей, самостійності у прийнятті рішень та культури мислення;
– розвивати інформаційні та соціальні навички у студентів;
– виховання загальної культури національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;
– формування вміння користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, її довідковим апаратом;
– розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси студентів;
– сприяння за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи самоосвіти студентів і педагогів;
– забезпечення їх літературою для задоволення їхніх соціальних і культурних потреб;
– піднесення бібліотечної справи на якісний новий рівень.
Обслуговування читачів проводиться на абонементі бібліотеки та у читальному залі. Книговидача бібліотеки, що становить 75772 примірників та число відвідувачів 56615 за рік, залежить від активізації читачів.
На початку навчального року підручники та учбові посібники видавалися підготовленими комплектами, що сприяло швидкому забезпеченню студентів літературою. З метою виявлення боржників проводиться щоквартальний аналіз читацьких формулярів, результати якого обговорюються на зборах кураторів груп, з метою активізації читання в групі художньої, наукової, науково-популярної, довідкової та іншої літератури.
Активізації читачів сприяли різноманітні заходи, що проводились бібліотекою на протязі навчального року. Бібліотека разом з викладачами, кураторами груп проводить виховні години та тематичні вечори на таку тематику:
«Шкідливий вплив куріння та алкоголю на організм людини».
«Святе слово на землі – хліб».
«Ми будем довго пам’ятати і вам забути не дамо» (до 20-річчя виведення військ з Афганістану).
«На порозі спільного життя» (усний журнал).
«Золото з променів сонця» (зустріч з майстрами народної творчості – соломоплетіння).
«Жіноча доля. Серце матері…».
Традиційно в читальному залі проходить виставка «Українська вишивка», на яку студенти та працівники коледжу з різних областей та районів привозять свої узори вишивок, та виставка малюнків «Тарасовими шляхами» до шевченківських днів. Організовується щорічно виставка «Пасхальний кошик», на яку студенти привозять паску та писанки з своїх районів. Також організовуються виставки малюнків до: «1 квітня – День сміху» та «Шкiдливі звички – ворог народу».
Інформаційно-масові заходи
Робота бібліотеки спрямована на допомогу в організації навчально-виховного процесу. Бібліотека проводить групові та індивідуальні інформації нової літератури для викладачів та студентів. В бібліотеці оформлена постійно діюча книжкова виставка «Новини літератури».
В педкабінеті вивішуються інформаційні списки літератури для ознайомлення викладачів з новими книгами.
На допомогу навчальному процесу складаються рекомендаційні списки літератури:
«Знати і виконувати закони»
«За волю та державність»
«Здоров’я людини і навколишнє середовище».
Усні тематичні довідки видаються читачам при роботі над курсовими та дипломними проектами, рефератами, а також викладачам при підготовці до виховних годин, виступів на педрадах та методоб’єднаннях.
Кожного навчального року з студентами І курсів денної та заочної форми навчання проводяться бесіди про правильне користування бібліотекою та їх типовими правилами.null
В бібліотеці оформлено цикл книжкових виставок:
«Україна: історія, культура, час».
«Аграрні відносини: стан та перспективи розвитку».
«Духовна історія України».
«Україно-Європейський Союз – перспективи поглиблення партнерства».
Формування та збереження фонду
Основою інформаційного забезпечення є організація формування та збереження книжкового фонду, в склад якого входять: довідкові видання, періодичні видання, картотеки, книжковий фонд. Комплектування фонду проводиться згідно потреб навчального закладу. Працівниками бібліотеки проводиться щорічний перегляд забезпеченості бібліотеки коледжу навчальною літературою.
Проводиться ознайомлення викладачів та голів циклових комісій з каталогами видавництв.
Формування фонду здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Головним джерелом комплектування фонду на навчальну сільськогосподарську та методичну літературу являється Немішаєвський навчально-методичний центр. Доукомплектування фонду бібліотеки здійснюється через різні видавництва. Бібліотека отримує 65 назв періодичних видань.
Облік книг в бібліотеці здійснюється на інвентарній книзі, книзі без інвентарного обліку, книзі сумарного обліку.
Ведеться також реєстраційна картотека періодики. Виділення коштів на придбання літератури проводиться розпорядженням дирекції коледжу.
Весь книжковий фонд бібліотеки та система каталогів розміщений по ППК, оформлений поличковими роздільниками з шифром та назвою розділу, окремо виділений фонд художньої літератури.
Фонд журналів поточного року розставлений в алфавітному порядку, фонд журналів минулих років – в алфавітно-хронологічному порядку. Перевірка фонду з метою виявлення застарілої літератури проводиться один раз на рік. З метою збереження фонду проводиться ремонт книг. До цієї роботи залучаються студенти коледжу. Всі працівники ознайомлені з інструкцією з охорони праці і дотримуються правил пожежної безпеки.