ВГОРУ

Рейтингові списки студентів на призначення стипендії в I семестрі 2017-2018 років

 

 

«Відділення Технологія»

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

I курс Т-11 , Т-12

«Виробництво та переробка продукції тваринництва»

II курс Т-21, Т-22

III курс Т-31, Т-32

  “Відділення Механізація”

«Агроінженерія»

I курс М-11, М-12

I курс (ПТУ) МСК-13, МСК-14

II курс (9 клас) М-22

«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

II курс (9 клас) М-21 

II курс (11 клас) МС-22

III курс (9 клас) М-31

«Будівництво та цивільна інженерія»

I курс МГ-11

«Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

II курс МГ-22

III курс МГ-31

“Відділення Електрифікація”

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

I курс (9 клас) Е-11, Е-12

II курс (ПТУ) ЕСК-13

«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

II курс (9 клас) Е-21, Е-22, Е-23

III курс Е-31, Е-32

“Відділення Агрономія”

«Агрономія»

I курс А-11, ОТ-11, ПК-11

 «Садово-паркове господарство»

I курс ЗБ-11

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

II курс А-21

III курс А-31

«Організація і технологія ведення фермерського господарства»

II курс ОТ-21

III курс ОТ-31

«Зелене будівництво і садово-паркове господарство»

II курс ЗБ-21

III курс ЗБ-31

«Промислове квітництво»

II курс ПК-21

III курс ПК-31

Без коментарів.