.

Списки зарахованих за державним замовленням 2016 рік

на основі базової загальної середньої освіти:

відділення “Електрифікація” (Е9)
відділення “Механізація” (М9 МГ9)
відділення “Агрономія” (А9 ОТ9 ЗБ9 ПК9)
відділення “Технологія” (Т9)

на основі повної загальної середньої освіти:

Е11
М11
ПК11

на основі ОКР кваліфікований робітник:

ЕСК
МСК
МС (поповнення)
МГСК
ОТСК
ТСК

 

 Міністерство освіти і науки України

 Мирогощанський аграрний коледж

Рівень акредитації – 1
Спеціальності за якими здійснюється підготовка фахівців:

  • «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
  • «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
  • «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»
  • «Промислове квітництво»
  • «Виробництво і переробка продукції тваринництва»
  • «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
  • «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»
  • «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

Контингент студентів:
денна форма навчання – 0,9 тис.осіб
заочна форма навчання – 0,22 тис.осіб.

 

Наша адреса:
вул. Студентська 1, с.Мирогоща, Дубенський р-н,
Рівненська обл, 35624 Факс: (03656)77490
E-mail: mak77490@ukr.net
Інтернет-сайт: www.macollege.rv.ua