Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

МИРОГОЩАНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

-         організація і технологія ведення фермерського господарства

-         експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

-         монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

Вступники подають наступні документи:

-         заяву на ім’я директора

-         документ про освіту (оригінал або копія завірена у встановленому порядку)

-         копію документа, що посвідчує особу та громадянство

-         сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (мінімум 124 бали)

-         медична довідка (ф.086-у)

-         витяг з трудової книжки (для працюючих)

-         4 кольорових фотокартки (3х4см)

Зарахування студентів проводиться за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступники, які закінчили загальноосвітню школу до 2007 року включно, мають право вступу без сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання за наслідками вступних випробувань (українська мова – диктант, математика – усно)

 

НА БАЗІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА СПОРІДНЕНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Вступники подають наступні документи:

-         заяву на ім’я директора

-         диплом і додаток до диплома кваліфікованого робітника

-         атестат про повну загальну середню освіту

-         копію документа, що посвідчує особу та громадянство

-         медична довідка (ф.086-у)

-         витяг з трудової книжки (для працюючих)

-         4 кольорових фотокартки (3х4см)

Абітурієнти, які вступають на навчання складають фахові випробування.

 

Прийом документів на заочну форму навчання проводиться:

з 10 листопада до 7 грудня  2014 р. для вступників, які подають сертифікати ЗНО;

з 10 листопада до 29 листопада  2014 р. для вступників, які складають іспити.

 

Навчання в коледжі проводиться за рахунок коштів державного бюджету України.

 

Адреса коледжу: 35624 Рівненська область, Дубенський р-н,                     

с. Мирогоща, вул. Студентська, 1       тел.(03656)77-4-90, 77-7-73

 

 

Мирогощанський аграрний коледж

Рівень акредитації – 1
Спеціальності за якими здійснюється підготовка фахівців:

  • «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
  • «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
  • «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»
  • «Промислове квітництво»
  • «Виробництво і переробка продукції тваринництва»
  • «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
  • «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»
  • «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

Контингент студентів:
денна форма навчання – 0,98 тис.осіб
заочна форма навчання – 0,28 тис.осіб.

 

Наша адреса:
вул. Студентська 1, с.Мирогоща, Дубенський р-н,
Рівненська обл, 35624 Факс: (03656)77490
E-mail: myrogoschaMAK@yandex.ru
Інтернет-сайт: www.macollege.rv.ua