МИРОГОЩАНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

 ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА 2016 н.р.

За спеціальностями:

 • Агрономія (спеціалізація «Організація і технологія ведення фермерського господарства»)
 • Агроінженерія (спеціалізація «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»)
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»)

Вступники подають наступні документи:

 • заяву на ім’я директора
 • документ про освіту (атестат, диплом)
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (мінімум 100 балів)
 • 4 кольорових фотокартки (3х4 см)

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ  ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

На базі 11 класів

Зарахування студентів проводиться за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання (1. Українська мова та література. 2. Математика).

Брати участь у конкурсі без сертифікатів ЗНО (вступні іспити) мають право:

 • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО;
 • особи, звільнені з військової служби після 30 листопада 2015 року;
 • діти-сироти;
 • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;
 • особи, які проходять військову службу за контрактом.

Абітурієнти, які вступають на навчання  складають вступні іспити:

 • українська мова – диктант
 • математика – усно

На базі  професійно-технічних закладів за спорідненими спеціальностями

Абітурієнти, які вступають на навчання  складають фахові іспити.  

На базі  диплому про вищу освіту (на вакантні місця)

Абітурієнти, які вступають на навчання  складають вступні іспити:

 • українська мова – диктант
 • математика – усно
Прийом документів на заочну форму навчання проводиться з 5 по 17 вересня при умові складання вступних випробувань, до 23 вересня при наявності сертифікатів ЗНО.

 

 НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ.

Адреса коледжу:

35624 с. Мирогоща, Дубенський район, Рівненська область,

вул. Студентська 1, тел. (03656) 77-4-90, 77-5-02

Правила прийому 2016

Програми фахових випробувань:
механіки, фермери
 Міністерство освіти і науки України

 Мирогощанський аграрний коледж

Рівень акредитації – 1
Спеціальності за якими здійснюється підготовка фахівців:

 • «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
 • «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
 • «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»
 • «Промислове квітництво»
 • «Виробництво і переробка продукції тваринництва»
 • «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
 • «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»
 • «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

Контингент студентів:
денна форма навчання – 0,9 тис.осіб
заочна форма навчання – 0,22 тис.осіб.

 

Наша адреса:
вул. Студентська 1, с.Мирогоща, Дубенський р-н,
Рівненська обл, 35624 Факс: (03656)77490
E-mail: mak77490@ukr.net
Інтернет-сайт: www.macollege.rv.ua